Zákony


Právo na informace o výživových hodnotách podle EU ?

Možná jste zaregistrovali, určité změny ve značení potravin na etiketách, a v restauracích zase povinnost uvádět alergeny. To vše je důsledek Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) Č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen Nařízení), na jehož základě byla přijata novela zákona o potravinách č. 110/19997 Sb. – zákon č.139/2014 Sb.