O metodě STOB


Setkávejte se, podporujte, učte se sestavit si jídelníček, mít rád pohyb a získávejte kladný vztah ke svému tělu!

Metodika kurzů 
Kurzy snižování nadváhy jsou založeny na principech kognitivně behaviorální psychoterapie (kognice = myšlenky a behavior = chování), která je celosvětově odborníky uznávána jako nejefektivnější metoda pro řešení psychických faktorů ovlivňujících snižování nadváhy. Kognitivně behaviorální terapie obezity bere v úvahu fakt, že je nutné se zaměřit i na emoce a myšlenky, které následně ovlivňují chování hubnoucího. Tato metodika přivede účastníky kurzů nejen rozumným způsobem k redukci váhy, ale má nejlepší výsledky zejména v udržení váhových úbytků. Změna životního stylu vede totiž ke zvýšení kvality života a pokud je člověku nějaká změna příjemná, tak v ní vytrvá.

Co se v kurzech děje?

Klienti kurzů se v průběhu 10 – 12 lekcí naučí sestavit jídelníček, který by jim chutnal, ale byl energeticky nižší. První týden si zapisují svůj obvyklý jídelníček a za spolupráce lektora se naučí nahrazovat potraviny kalorické potravinami méně kalorickými. Většinu potravin lze takto nahradit. Ty potraviny, které nemají odlehčenou variantu (např.čokoláda) si občas do jídelníčku zařadí, ale oproti dřívějšku se učí je bez pocitů viny vychutnat. Hubnoucí se učí jíst tehdy, když chtějí sami a ne, když jsou provokováni různými vnějšími či vnitřními podněty (např. linoucí se vůní bramboráku či smutnou náladou). Učí se klást si reálné cíle a odstranit černobílé myšlení, které se projevuje tím, že každé sebemenší porušení v dodržování nových návyků chápou jako totální selhání. Kurzy ukazují klientům cestu, jak mít rádi sami sebe respektive jak posilovat své sebevědomí a věnovat sami sobě patřičný kus životní energie. Součástí kurzu je i pohyb uzpůsobený všem věkovým i váhovým kategorií, kde hubnoucí často zjistí, že se cítili špatně ne kvůli kilům navíc, ale kvůli absolutní netrénovanosti a fyzické nezdatnosti. Často se podaří, že si pohyb oblíbí tak, že se potom účastní např. i redukčně kondičních pobytů ne kvůli zhubnutí, ale kvůli dobrému pocitu ze sebe sama. Zjistí, že zařazením pohybu do svého života a zdravějším stravováním se jim zvýšila kvalita života, cítí se lépe na těle i na duši.

 

Více o metodě STOB na stránkách sdružení STOB