Individuální poradenství


Průběžně bez ohledu na vypisované kurzy hubnutí přijímám  klienty, kteří preferují zcela individuální přístup a mají specifické potřeby nebo  podmínky. Těm pak  mohu navrhnout individuální jídelníček a pohybové aktivity podle jejich preferencí tak aby dosáhli svých cílů.Diskuze

Přihlásit se na kurz

Obvyklý průběh tohto poradneství zahnuje následující kroky:

 1.Základní analýza – 60 min

 • vstupní konzultace (zahrnující vstupní anamnézu – formou dotazníku)
 • zhodnocení současného stavu – váha, míra pas,
 • analýza složení těla – měření podkožního tuku,hydratace, svalová hmota přístrojem Slimbody, stanovení BMI a určení zdravotního rizika,
 • návrh změn a doporučení
 • vysvětlení a předání záznamového archu k zápisům vašeho jídelníčku )

Cena : 500,- Kč


 2.Návrh základních nápravných opatření a snadno dosažitelných změn ve vašem životním stylu

 • Cílem je pojmenovat a odstranit   největších chyb ve stravovacích návycích a ve vašem  životním stylu a zavést pokud možno jednoduše realizovatelné změny , které mohou s relativně malým úsilím přinést již znatelný efekt.
 • Termín schůzky bývá typicky po týdnu – po předání vyplněného záznamového archu z předchozí Analýzy (ten může být předán i emailem)
 • Rozbor  jídelníčku na základě Vámi vyplněného záznamového archu, vysvětleních chyb a  návrh změn stravovacího režimu a skladby jídelníčku (podle vašich možností, preferencí a případně i zdravotních omezení a požadavků na speciální dietu)
 • Doporučení vhodných pohybových aktivit (s ohledem na vaše časové i fyzické možnosti, osobní preference nebo  zdravotní omezení)
 • Výpočet vašeho minimálního i optimálního energetického i kvalitativního (nutričního) obsahu stravy vedoucího k žádaným změnám,
 • Ukázka vzorového jídelníčku a doporučených obměn

Cena 1900,- Kč,


3.Další konzultace

 • cvičení tvorby vlastního jídelníčku, a výběru potravin, dle individuální preference
 • poskytování motivace k sebekázní a dodržování dohodnutého postup
 • úprava a přizpůsobení navrženého postupu tak aby odpovídal zkušenosti z vaší reálné životní situace
 • seznámení  s programem STOB Sebekoučink pro sledování vaší enegetické spotřeby pomocí počítače  (užívání programu neomezeně zdarma) a provedení základní instruktáže jak a proč ho efektivně využívat
 • průběžné sledování a komentování výsledků  Sebekoučinku

Cena 250,- Kč -/30 min konzultaci


4.On line konzultace , Cena 150,-Kč


 V případě, že využijete kroky 1-4 máte slevu 20% z celkové částky


 

Další možnosti – návrh individuálního výživového plánu

 • návrh a vysvětlení konkrétního jídelníčku na 7 dnů …
 • individuální konzultace a možné přizpůsobení návrhu jídelníčku vašim zvyklostem
 • případně lze nahradit doručení e-mailem a telefonickou konzultací

 

Přihlásit se na kurz